Schade/ ongevallen verzekering vrijwilligers, trainers en leden

Er komen regelmatig vragen over verzekeringen.
Vrijwilligers zijn verzekerd bij de gemeente Hellendoorn maar ook bij de Atletiek Unie. Atletiek trainers, assistent trainers, bestuursleden en atleten zijn verzekerd bij de Atletiek Unie. Survival trainers en survivalaars zijn verzekerd bij de Nederlandse Survival Bond.

De gemeente Hellendoorn heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in onze gemeente. Daarbij gaat het om het vergoeden van schade als de vrijwilliger:

  • Letsel oploopt tijdens het vrijwilligerswerk
  • Schade toebrengt aan derden

Verder is verzekerd:

  • Bestuursfunctie niet zonder financieel risico voor privévermogen
  • Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer
  • Rechtsvervolging

Wat uitgebreider omvat de verzekering:

– Ongevallenverzekering
* Bij overlijden en blijvende invaliditeit
* Geneeskundige kosten
* Psychische hulpverlening (traumadekking)
* Acute huishoudelijke hulp

– Persoonlijke Eigendommenverzekering
* Computerapparatuur
* Fiets
* Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen
* Horloges

– Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

– Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

– Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

– Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

– Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Voor meer informatie lees de folder

Wat te doen bij schade?

• Meld de schade bij de gemeente door middel van het schadeformulier

• Stuur het bestuur een kopie van de melding

• De gemeente meldt schade bij Centraal Beheer Achmea.

• Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde

• De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.

Schade? Vul het Web-schadeformulier in!

De Atletiekunie heeft voor haar verenigingen en leden drie collectieve verzekeringen:
(tekst van de Atletiek Unie website)

Aansprakelijkheidsverzekering
Ongevallen verzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van de verzekeringen.

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Heeft u over onderstaande informatie nog vragen kijkt u dan ook eens op onze veelgestelde vragen pagina!

Aansprakelijkheidsverzekering

Dekking:
Deze verzekering verleent dekking indien er sprake is van aansprakelijkheid van de verzekerden voor zaak- en/of letselschade van derden welke verband houden met atletiekactiviteiten en/of hieraan gerelateerd zijn.
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de organisatie van verenigingsevenementen en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn. (Bijvoorbeeld oud papier actie of een bingoavond om de verenigingskas te spekken.)

Verzekerden:
– Bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen
– De leden van de vereniging
– Dutch Runners Loopgroepen
– De bestuursleden van de vereniging, handelend als zodanig
– Bij de Atletiekunie aangesloten stichtingen (buitengewone leden) tot 1.000 deelnemers per evenement *
– Dutch Runners Gold, Basic en Groepsleden
– Vrijwilligers voor zover in vereniging-/stichtingsverband wordt opgetreden (hieronder vallen ook (assistent-)trainers)
– Aspirantleden (voor een duur van maximaal 6 weken)

* Het betreft hier algemene aansprakelijkheid en geen bestuurdersaansprakelijkheid. Alleen verenigingen zijn medeverzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid. Stichtingen kunnen via de verzekeringsmakelaar van de Atletiekunie, Vanbreda Risk en Benefits, een offerte voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opvragen (scherpe premie). Informatie kunt u hier downloaden; informatie, aanvraagformulier, schadevoorbeelden.

Uitsluitingen:
Uitgesloten zijn aanspraken voor schade verband houdende met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.

Voor een kopie van de verzekeringsvoorwaarden klik hier.

Schade:                                                                                                                                                                                                                                          Een schade dient ten alle tijden zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij onze verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits.

Franchise/ Eigen risico:
€ 50,- per gebeurtenis voor schade aan zaken.
Dit is een meldingsdrempel. Dat betekent dat uitsluitend aanspraak kan worden gemaakt op dekking onder deze verzekering indien de schade ten minste gelijk is aan deze franchise van € 50,-.

Ongevallenverzekering

Dekking:
Deze verzekering verleent een kapitaalsuitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
De verzekering is van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door de aangesloten vereniging/ stichtingen zijn vastgesteld. Ook het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die activiteiten plaatsvinden. De activiteiten moeten wel direct atletiek gerelateerd zijn!

Verzekerden:
Alle leden van de Atletiekunie (waaronder ook bestuursleden en aspirantleden) alsmede alle trainers en vrijwilligers die als zodanig zijn geregistreerd.

Uitsluitingen:
In geen geval kunnen onder deze polis het eigen risico en/of verlies van no-claimkorting die van toepassing zijn op de eigen ziektekostenverzekering worden geclaimd.

Voor een kopie van de verzekeringsvoorwaarden klik hier.

Schade:                                                                                                                                                                                                                                          Een schade dient ten alle tijden zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij onze verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits.

Eigen risico:

Voor geneeskundige kosten geldt er een eigen risico van € 50,- per persoon per geval.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dekking:
Deze verzekering verleent dekking als een (statutair) bestuurder persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele financiële verliezen als gevolg van verzuimen en/of gemaakte fouten.

Verzekerden:
Alle (statutaire) bestuursleden van de bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen.

Let op: U dient wijzigingen in het bestuur zo snel mogelijk door te geven aan de Atletiekunie en de Kamer van Koophandel!

Uitsluitingen:
De maatschappij zal niet gehouden zijn schade te vergoeden m.b.t. een aanspraak voortvloeiende uit of als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. boekhouding en jaarrekening en/of het geven van een misleidende voorstelling van de toestand van de rechtspersoon.

Schade:
Een schade dient ten alle tijden zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij onze verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits

 SURVIVAL:

De survivalaars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Survival Bond (=verplicht) hebben een ongevallen verzekering. In geval van schade of ongeval dienen ze dit ten spoedigste te melden bij Eduardo Naranjo Bonet;  verzekering@survivalbond.nl en een kopie van deze melding naar het bestuur.  De polis van de ongevallen verzekering kun je hier nalezen: ongevallenverzekering_sbn

 

 

Posted in Bestuur