Bestuur

Het bestuur van ASV Atletics bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

functie naam telefoon e-mail
voorzitter Marco ten Zende 06-38892567 voorzitter@atletics.nl
secretaris Astrid Gerritsen 06-11653310 secretaris@atletics.nl
penningmeester Arjan Meijerink 06-51709091 penningmeester@atletics.nl
algemeen bestuurslid / accommodatie commissie Bert   Boeve 0548-620361 Coordinator.accomodatie@atletics.nl
algemeen bestuurslid / Jeugdcommissie Jasper   Hengstman 06-23449049 jeugdatletics@atletics.nl

Naast het dagelijks bestuur is het bestuur aangevuld met een aantal leden die het bestuur aanvullen en ondersteunen

 

functie naam telefoon e-mail
Algemeen Gerrit ter Avest 06-38913208
PR / trainer loopgroep Pieter meesters 06-27108087 p.meesters@atletics.nl
Survival Andre Gorter 06-13211746 survival@atletics.nl

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en algemene bestuursleden. Het bestuur vergaderd ongeveer 1 keer per maand en kan als de situatie daarom vraagt leden, trainers, organisatoren of vrijwilligers uitnodigen om bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn.

De diverse taken van het bestuur zijn:

Voorzitter.

 • Geeft leiding aan het bestuur.
 • Neemt samen met het bestuur de verantwoordelijkheid van de complete gang van zaken binnen de vereniging.
 • Vertegenwoordigt het bestuur in- en extern.
 • Neemt deel aan de regionale voorzitters vergaderingen.

Secretaris

 • Agendeert en notuleert bestuur- en leden vergaderingen
 • Verzorgt inkomende en uitgaande post
 • Verspreidt inkomende post en informatie binnen het bestuur en vereniging
 • Onderhoudt contact met derden
 • Beheerd het archief

 Penningmeester.

 • Houdt zicht op alle financiële zaken
 • Is verantwoordelijk voor het jaarlijks financieel verslag
 • Is verantwoordelijk voor de begroting
 • Gaat contracten aan en  sluit verzekeringen af.
 • Verzorgt de vergoedingen voor medewerkers
 • Stuurt de ledenadministratie, contributie inning en kascommissie aan.

Algemeen bestuurslid.

 • Ondersteund het dagelijks bestuur
 • Kan tijdelijk taken van de overige bestuursleden overnemen.