Blog Archives

Vacature ledenadministratie en contributie inning

Momenteel verzorgt Maroesja van Beek onze leden administratie en contributie inning. Maroesja heeft aangegeven dat ze hier mee wil stoppen. We zijn dan ook op zoek naar een vrijwilliger die deze functie van haar wil overnemen. Voor onze ledenadministratie en

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws

Vanavond Algemene Leden Vergadering

Vanavond is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering! agenda is te vinden in het eerder geplaatste nieuws item: http://www.atletics.nl/2017/29-maart-2017-algemene-leden-vergadering  Tweet

Posted in Bestuur, divers, Nieuws

29 maart 2017 Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 29 maart 2017 om 20:00 uur zal het bestuur, zoals het formeel beschreven staat, verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering. De ALV zal gehouden worden in de kantine. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Ook de ouders

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws

Vacature secretaris

Zoals algemeen bekend is wil Gerrit ter Avest dit jaar stoppen met zijn functie van secretaris binnen het bestuur van Atletics. Er heeft zich echter nog niemand gemeld voor deze functie. De taken van de secretaris zijn: Agendeert en notuleert

Read more ›

Posted in Bestuur

Stem op Miriam!!!

In 2014 nam Miriam Linthorst de taak van Bert Gerrits, als penningmeester over. Daarnaast confronteerde ze het bestuur af en toe met rekeningen waarop we konden bezuinigen. Ze is kritisch op onze uitgaven en zorgt voor een goede balans in het bestuur. 

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws

Nieuwsbrief 3

Tweet

Posted in Bestuur, Nieuws, Survival

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 18 maart 2015 om 20:00 uur in de kantine van onze vereniging. Afmelden graag bij de secretaris. Op de agenda staat: Opening Behandeling notulen ALV 26-3-2014 en

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws

Algemene leden vergadering

Alle leden van asv Atletics ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadring op 18 maart 2015. Op de agenda staat dat Jasper Hengstman (algemeen bestuurslid/activiteiten commissie) en Berry Nieland (voorzitter) aftredend en herkiesbaar zijn. Afgelopen zomer moest Bert Gerrits door

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws

Schade/ ongevallen verzekering vrijwilligers, trainers en leden

Er komen regelmatig vragen over verzekeringen. Vrijwilligers zijn verzekerd bij de gemeente Hellendoorn maar ook bij de Atletiek Unie. Atletiek trainers, assistent trainers, bestuursleden en atleten zijn verzekerd bij de Atletiek Unie. Survival trainers en survivalaars zijn verzekerd bij de

Read more ›

Posted in Bestuur

Benen op tafel

Hierbij wil ik alle leden uitnodigen voor een “Benen Op Tafel”sessie. Gewoon even praten over onze vereniging, wat leeft er, wat kan beter, welke kant willen we op met onze vereniging, zonder dat daar een formele status aan verbonden is.

Read more ›

Posted in Bestuur, Nieuws