Adressen

Clubgebouw ASV Atletics

van Heerdtweg 5
7443 TA Nijverdal
0548-618844

Bestuur

functie naam telefoon e-mail
voorzitter Berry Nieland  06-15467078 voorzitter@atletics.nl
secretaris Astrid Gerritsen  06-11653310 scretaris@atletics.nl
Penningmeester Miriam Linthorst  06-19093704 penningmeester@atletics.nl
algemeen bestuurslid/jeugd Jasper Hengstman 06-23449049 jeugdatletics@atletics.nl
algemeen bestuurslid/PR Pieter Meesters 06-27108087 p.meesters@atletics.nl
algemeen bestuurslid / sponsoring Bert Boeve 06-20544615 bertboeve@hotmail.com
algemeen bestuurslid Gerrit ter Avest  0548-615401 gerritteravest@home.nl

Overige taken en commissies

Functioneel Naam Telefoon Mail
ledenadministratie/contributie-inning Maroesja van Beek 06-38897077 ledenadministratie@atletics.nl
wedstrijdsecretariaat jeugd Ina Laarman wed.secr.jeugd@atletics.nl
Marieke Mollink 0548-621768
jeugd activiteiten commissie Jasper Hengstman 06-23449049 jeugdatletics@atletics.nl
coördinator baanatletiek Debby Nieland 06-57029149 baanatletiek@atletics.nl 
coördinator loopgroepen Bernard Broeks 0548-615457 coordinator.loopgroepen@atletics.nl
website Christiaan van Meurs 0548-618583
Jasper Hengstman 06-23449049 jeugdatletics@atletics.nl
verhuur accommodatie Jasper Hengstman 06-23449049 verhuur@atletics.nl
verkoop clubkleding Jacqueline Filart 0548-621260 verkoop.clubkleding@atletics.nl
inkoop clubkleding Jacqueline Filart 0548-621260 verkoop.clubkleding@atletics.nl
clubblad redactie Bernard Broeks 0548-615457 redactie@atletics.nl
survival André Gorter survival@atletics.nl
public relations Pieter Meesters 06-27108087 p.meesters@atletics.nl
accommodatie commissie Peter Linthorst 06-43026695 Coordinator.accommodatie@atletics.nl
kantine beheer Bas Jongejan 06-11990082 kantine@atletics.nl
vrijwilligers contacten Bert Gerrits vrijwilligers@atletics.nl
blessure spreekuur Henrieke Krommendijk henriekekrommendijk@gmail.com
wedstrijd organisatie Regge survival Gerhard Blikman reggesurvival@atletics.nl
wedstrijd organisatie Diepe Hel loop Hans Stokvis info@diepehelholterbergloop.nl
wedstrijd organisatie City run Nijverdal Ewald Aaltink 06-54277784 ewald.aaltink@home.nl
wedstrijd organisatie Nijverdalse bergcross Albert Horsman 06-28517490 a.horsman@atletics.nl
wedstrijd organisatie SallandTrail Bertus van Elburg 06-24439755 SallandTrail@atletics.nl
wedstrijd organisatie Medaillewedstrijd Paul van Os (materiaal) en Albert Horsman 06-23976931
06-28517490
WOC@atletics.nl 
wedstrijd organisatie Clubkampioenschappen Paul van Os (materiaal) en Albert Horsman 06-23976931
06-28517490
WOC@atletics.nl
 Jury coördinator  Irene Timmer  0548-545459 juco@atletics.nl