Informatiebulletin

Informatiebulletin ASV Atletics

Lopen, springen en werpen, iedereen doet het van tijd tot tijd. Daardoor is atletiek geschikt voor iedereen en…. iedereen kan meedoen. Want atletiek is niet leeftijdgebonden.
Atletiek is een individuele sport, maar bij Atletiek- en Survivalvereniging (ASV) Atletics vind je zeker ook de gezelligheid van een groep. Bovendien kun je rekenen op een verantwoorde training en deskundige begeleiding.

Atletiek- en Survivalvereniging Atletics
ASV Atletics is niet meer weg te denken binnen sportend Hellendoorn. In inmiddels ruim 25 jaar is ASV Atletics uitgegroeid tot een vereniging met circa 500 leden.
Hieraan hebben onder andere de vele evenementen, die jaarlijks door ASV Atletics worden georgani¬seerd, in positieve zin bijgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld: Diepe Hel Holterbergloop, Landal-loop, crosscompetitie, Salland Trail, Regge Survival, clubkampioenschappen, Kennismaken met Sport (zowel atletiek als survival) en medaillewedstrijden. Enthousiaste organisatoren, samen met vele vrijwilligers, maken al deze evenementen mogelijk.

Atletiekbaan en clubgebouw
Sinds november 1997 beschikt A.V. Atletics over een schitterende atletiekac¬commodatie, gelegen aan de van Heerdtweg 5. Direct aan de baan ligt ook ons prachtige clubgebouw, gerealiseerd door eigen leden in precies 1 jaar tijd. Ons clubgebouw beschikt onder meer over douche- en kleedruimtes, een krachthonk (fitness ruimte), een EHBO/ massageruimte, een ruime kantine en een invalidentoilet. Voor de mindervaliden is een speciaal pad aangelegd, zodat deze ook met de rolstoel in de kantine kunnen komen.

De wedstrijdonderdelen
Atletiek wordt niet voor niets de ‘moeder van alle sporten’genoemd. Het is een veelzijdige sport, waarbij onder andere lopen, springen en werpen aan de orde komen.

De looponderdelen zijn:
sprint                              40 tot 100, 200 en 400 mtr.
middenafstand           800, 1000, 1500 en 3000 mtr.
lange afstand               5 en 10 km, halve en hele marathon
hordenlopen               60 tot 100, 110, 300 en 400 mtr.
steeple-chase & estafette

De springonderdelen zijn:
hoogspringen, verspringen, hinkstap¬springen, polsstokhoog¬springen.
De werponderdelen zijn:
balwerpen, discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten, kogelslingeren.

Atletiektrainingen
De actuele trainingstijden en groepen zijn te vinden op de “training” pagina

Binnen ASV Atletics stimuleren wij de jeugd zo veel mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden. Zo zijn er onder andere jaarlijks vier medaille-, drie C/D competitie- en twee A/B competitiewedstrijden, clubkampioenschappen en diverse loopwedstrijden. Aan de medaillewedstrijden wordt op individuele basis deelgenomen, terwijl bij de competitie-wedstrijden de deelname in teamverband plaatsvindt.

Tijdens de wedstrijden merkt de jeugdatleet dat de trainingen hebben geresulteerd in een verbetering van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, basis- en specifieke vaardigheid. Daarnaast is ook vaak tactiek een heel belangrijk aspect. ASV Atletics probeert een sfeer te creëren waarbij de kinderen met plezier atletiek beoefenen, wat de basis is voor goede prestaties. De technische commissie houdt zich intensief bezig met trainings- en wedstrijdbegeleiding. Daarnaast verzorgt de jeugdcommissie (JAC) jaarlijks een aantal evenementen, zoals kampen, puzzeltochten, feestavonden etc. Bij deelname aan wedstrijden is het dragen van de clubkleding verplicht. Het vervoer naar de diverse wedstrijden wordt door Atletics gecoördineerd. Hierbij verwachten we ook een bijdrage van de ouders/verzorgers.

Loop- en conditietrainingen senioren
Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel de prestatiegerichte als de recreatieve loper. De lopers krijgen in groepsverband en onder deskundige leiding loopscholing en conditietraining . Warming-up, intervaltraining, korte duurlopen en cooling-down zijn hiervan voorbeelden. Op donderdagochtend is er meer aandacht voor bewegen in het algemeen zoals: hardlopen en fietsen (run-bike-run).

Survivaltrainingen
Ook voor de survival kunnen we zeggen dat er onder deskundige begeleiding wordt getraind. De trainers zijn zelf allen enthousiaste en fanatieke survivallaars.
Voor de training wordt er een jaarprogramma gemaakt die loopt van zomervakantie tot de volgende zomervakantie. Dit omdat het wedstrijdseizoen voor survival altijd in de wintermaanden is. Survival is dan ook met recht een strijd voor jezelf tegen de elementen. Het is één van de zwaarste duursporten die er is. Uitdagend voor jong en oud. Er is aandacht voor krachttraining, krachtuithoudingsvermogen, looptechniek, klimtechniek, algehele conditie en core-stability, tijdens de trainingen. Er is aandacht voor beginner, gevorderde en wedstrijdloper.

Beleid 

Het bestuur is verantwoordelijk dat u op een goede en veilige wijze kunt sporten bij ASV Atletics. Dit doen we door de atletiek- en survival baan goed te onderhouden en trainers aan te stellen met voldoende kennis over atletiek en/of survival .  Daarnaast moeten we er voor zorgen dat alle sociale contacten binnen de vereniging prettig verlopen. Hiervoor hebben we een protocol seksuele intimidatie opgesteld die grenzen stelt aan hoe we met elkaar omgaan en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Dit protocol is al van kracht. U kunt dit protocol downloaden:  (Vertrouwenscontactpersoon en het protocol is bij ingang tijdens de algemene leden vergadering aan de leden verstrekt.

Privacyverklaring 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van het protocol, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@atletics.nl

lees hier onze privacyverklaring

Contributies* 

categorie lidmaatschap wedstrijdlicentie
pupillen 12 jaar  €103,60  €8,20
junioren 12-20 jaar  €122,60  €14,60
senioren  €164,00  €23,20

Gezinsreductie: vanaf het 3e lid (jongste lid) 50% korting op het lidmaatschap (exclusief wedstrijdlicentie)
Administratiekosten Atletiek Unie : € 7,60
Contributie Atletiek Unie : de basiscontributie van de atletiekunie is opgenomen binnen de verenigingscontributie

*Er wordt getracht de website altijd zo up-to-date mogelijk te houden; wijzigingen voorbehouden

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Bij de jeugdleden worden de kosten voor de zes “verplichte wedstrijden” verrekend in de contributie, de extra wedstrijden worden achteraf berekent.

Survivalleden worden apart aangemeld bij de Survivalbond. Voor een jaarbedrag van € 17,50 ben je meteen verzekerd voor ongevallen tijdens de training en wedstrijden.

Jeugdsportfonds
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?
De gemeente Hellendoorn wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Hellendoorn opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.
Voor meer informatie en de aanvraag van het fond kunt u terecht op de website van het Jeugdsportfonds.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap duurt minimaal één kwartaal, je kunt je opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen (via trainer verkrijgbaar of te downloaden vanaf de site). Het formulier kan in de groene brievenbus aan de poort of in het secretariaat in het vakje “ledenadministratie”.
Opzegging van een lidmaatschap moet schriftelijk of per mail aan de ledenadministratie gebeuren, waarbij de contributie tot en met het kwartaal waarin de opzegging plaatsvindt, moet worden voldaan.

Kennismaking
Je mag gratis en vrijblijvend 4 weken meetrainen om te kijken of je ook lid wil worden van onze Atletiekvereniging.

Interesse? …… Bel, mail, of kom langs en train een keertje mee,
Contactpersonen voor informatie over trainingen zijn de Coördinator loopgroepen / Coördinator baanatletiek / Survival

alle contactpersonen te vinden op de “adressen”pagina

 

foto baan