Trainingen en trainers


Warning: Undefined variable $post_ID in /home/atletics.nl/public_html/site/wp-content/themes/atletics/page-vervolg.php on line 27
Terug naar Atletiek

Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een paar keer mee te trainen voordat je lid wordt. Neem vooraf even contact op met de trainer zodat je zeker weet dat de training door gaat. De loopgroepen gaan af en toe buiten de baan trainen.

Baanatletiek trainingen

De categorieën voor de atletiek groepen zijn gebaseerd op het geboortejaar, elk jaar na de herfstvakantie ga je een categorie omhoog en dus mogelijk ook na een andere trainingsgroep.
De verdeling van de leeftijdscategorieën zijn altijd terug te vinden op de site van de atletiekunie.

De jeugdtrainingen m.u.v. de looptraining komen in de schoolvakanties te vervallen, in de zomervakantie is er alleen voor een aantal groepen een vrij-trainen moment. (houd hiervoor de nieuwsberichten in de gaten)  Daarnaast zijn er ook geen trainingen op de nationaal erkende feestdagen.

LET OP: in de winter zijn vanaf 6 december tot aan de voorjaarsvakantie een aantal jeugd trainingen in een gymzaal. > zie hiervoor onderaan DIT nieuwsbericht

Pupillentraining (6 tot 12 jaar)

Dag Tijdstip Categorie Soort training trainer
Maandag 18.00 – 19.30 A pupillen + D junioren Techniek Liselot Nekkers/ Lars van Olst
Woensdag 17:45 – 18:45 mini/C/B pupillen Techniek Laura Grootenhuis / Leon Dasselaar
Vrijdag 18:00 – 19:30 A pupillen + D junioren Techniek Liselot Nekkers / Iris van Dijk
Vrijdag 17:30 – 18:30 mini/C/B pupillen Techniek Kim Kurver / Lincy Meijerink /  Rosalie Peek


Juniorentraining (12 tot 20 jaar):

Dag Tijdstip Categorie Soort training trainer
Maandag 18:00 – 19:30 A pupillen + D junioren Techniek Liselot Nekkers / Lars van Olst
Maandag 18:30 – 20:00 C/B junioren Techniek Remco Spoolder / (Jasper Hengstman)
Woensdag 17:30 – 19:00 Alle junioren Looptraining Bertil Krukkert / Nicola Krukkert
Donderdag 18:30 – 20:00 C/B junioren Techniek Frank Wouda
Donderdag 19:30 – 21:00 A junioren + senioren Techniek Jasper Hengstman
Vrijdag 18:00 – 19:30 A pupillen + D junioren Techniek Liselot Nekkers / Iris van Dijk

 

Seniorentrainingen 

Dag Tijdstip Categorie Soort training trainer
Donderdag 19:30 – 21:00  A junioren + senioren + masters Techniek Jasper Hengstman

 

Looptrainingen

Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel de prestatiegerichte, alsook de recreatieve loper met enige loopervaring. De lopers krijgen in groepsverband en onder deskundige leiding loopscholing en conditietraining. Warming-up, intervaltraining, korte duurlopen en cooling-down zijn hiervan voorbeelden.

Tussen de verschillende groepen zit een klein niveau verschil, maar dit verschil zal niet snel de doorslag geven voor de keuze van de groep. Voor een verdere uitleg hierover verzoeken wij u eens bij een training langs te gaan.

Bijzonderheden:
De woensdag groep getraind door Herman en de donderdag groep van Pieter en Bertil zijn wedstrijd gerichte groepen met de “fanatiekere” lopers.

Dag Tijdstip Categorie Soort training trainer
Maandag 19:15 – 20:45 Dames/heren recreant Looptraining Gerhard Blikman
Dinsdag 19:00 – 20:30 Dames/heren recreant Looptraining Bernard Broeks
Woensdag 08:45 – 10:15 Dames/heren recreant Looptraining Pieter Meesters
Woensdag 19:00 – 20:30 wedstrijdgerichte groep Looptraining Herman Moelard
Woensdag 19:30 – 21.00 Dames/heren recreant Looptraining Pieter Meesters/Richard Dekker
Donderdag 19:30 – 21:00 wedstrijdgerichte groep Looptraining Pieter Meesters/Bertil Krukkert
Vrijdag 19:00 – 20:30 Dames/heren recreant Looptraining Pieter Meesters/Bianca Beuwer
Zaterdag 08:30 – 10:00 Dames/heren recreant Looptraining Gerard Souverijn

 

 

 

 

Moet je nu LINKS OF RECHTS Lopen op de openbare weg?

In de wet (RVV1990) staat in artikel 4 dat voetgangers gebruik maken van het trottoir of voetpad, van het fietspad of het fiets/bromfietspad als een voetpad of trottoir ontbreekt en van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook een fietspad of fiets/bromfietspad ontbreekt.

Een ander belangrijk wetsartikel in dit kader is artikel 5 van de Wegenverkeerswet: het is voor een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Ten slotte staat er in de wet (RVV1990, art. 19) dat een bestuurder altijd in staat moet zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Vóór invoering van het huidige RVV stond tevens in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde kom aan de linker kant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op die manier konden voetgangers het autoverkeer zien naderen, en dat werd veiliger geacht voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze verplichting geschrapt. Voetgangers mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.

Het is niet mogelijk aan te geven dat links, dan wel rechts lopen altijd veiliger is. Het wordt in de ogen van Veilig Verkeer Nederland terecht toegestaan dat voetgangers zelf beoordelen wat de veiligste kant van de weg is. Absolute veiligheid is daarbij uiteraard niet te garanderen. Ook in deze situatie zullen alle weggebruikers attent moeten blijven, zodat onveiligheid voorkomen kan worden.

De praktijk leert dat de meeste voetgangers (en trimmers) het prettiger vinden om het ‘gevaar’ te zien aankomen. Voetgangers zijn onbeschermd en zullen bij aanrijdingen vrijwel altijd het grootste letselrisico lopen. Wie dat risico voor zichzelf wil minimaliseren zal het verkeer willen zien naderen en daarom links willen lopen. Wie rechts loopt wordt altijd van achteren genaderd door ander verkeer. En dat is, in ieder geval gevoelsmatig, aanzienlijk minder prettig.

Veilig Verkeer Nederland raadt trimmers aan gebruik te maken van voetpaden en vrijliggende fietspaden. Drukke wegen zonder vrijliggende voetgangers- of fietsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk gemeden worden. Wie gebruik maakt van een vrijliggend fietspad kan het beste met de rijrichting van de fietsers meelopen (rechts). Wie toch gebruik maakt van een weg zonder fiets- of voetpad moet zelf inschatten aan welke kant van de weg het veiligst gelopen kan worden. Daarbij moeten voetgangers en trimmers zich realiseren dat zij geen onveiligheid voor anderen moeten veroorzaken als ze een plaats op de weg kiezen die voor henzelf het veiligst is.