Renovatie atletiekbaan gaat beginnen!

Ruim 2 en een half  jaar geleden werd de eerste vergadering belegd voor de renovatie van de atletiekbaan. Samen met de Gemeente Hellendoorn en stichting Kennis van Atletiek hebben we een programma van eisen opgesteld van maar liefst 17 pagina’s. Elk onderdeel is zorgvuldig beschreven en moet, nadat de renovatie afgrond is, ook door de keuring van de Atletiek Unie komen.

Dit programma werd naar 4 aannemers verzonden om een offerte uit te brengen. Uiteindelijk werd de opdracht aan CSC sport gegund.

Maandag 11 april 2022 om 07:30 uur zullen de werkzaamheden beginnen. De toplaag van de atletiekbaan gaat er als eerste af. Dan zal ook duidelijk worden hoe de conditie is van de asfalt laag die eronder zit.

De renovatie zal 2 tot maximaal 3 maanden duren. Dit hangt onder andere af van de onderlaag en van het weer. Bij het aanbrengen van de nieuwe toplaag moet het droog zijn en niet te koud.

Vanaf maandag kan er niet meer getraind worden op de atletiekbaan. Atleten krijgen van hun trainer te horen of, en zo ja, waar de trainingen plaat vinden.
De survivalrunners kunnen blijven trainen maar moeten wel buiten het leun hek rondom de atletiekbaan blijven. De kantine  blijft in gebruik. De kleedkamers aan de rechter kant blijven beschikbaar voor Atletics. De linker kleedkamers zijn in gebruik bij de aannemer en Post.nl.

Alle communicatie met de aannemer loopt via de renovatie commissie en Kennis van Atletiek. Om de 2 weken is er een overleg om de voortgang te bespreken. We houden via de website en social media iedereen op de hoogte hoe de renovatie verloopt.

Voor vragen, opmerkingen en tips kun je terecht bij de renovatie commissie.

Paul van Os,
Marco ten Zende
Berry Nieland

  • Deel dit bericht: