Uitnodiging ALV

Op woensdag 28 oktober a.s. om 20.00 uur organiseren wij alsnog de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal en digitaal. Als bestuur nodigen we jou uit om deze vergadering bij te wonen en stellen jouw aanwezigheid zeer op prijs.

In maart hebben we vanwege het uitbreken van het corona virus moeten besluiten om de ALV uit te stellen. Als bestuur willen we toch graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Zoals de huidige situatie is, mogen er maximaal 30 leden aanwezig zijn. Daarom organiseren we de ALV ook digitaal. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan voor 21 oktober aan door een mail te sturen naar secretaris@atletics.nl en geef aan of je fysiek of digitaal aanwezig bent.

We hopen je 28 oktober te mogen verwelkomen!


Met sportieve groet,

Bestuur ASV Atletics

PS Om een corona proof vergadering te organiseren, hebben we deze keer gekozen voor een zeer grote ruimte i.p.v. ons eigen clubhuis.

  • Deel dit bericht: