Update renovatie

Zoals jullie weten wordt de atletiekbaan momenteel gerenoveerd. In ons vorige bericht hebben we al gemeld dat er problemen zijn met de asfalt laag en de goot aan de binnenzijde van de baan.

De meest gunstigste oplossing voor dit probleem is het af frezen van een deel van de asfalt laag, het weghalen van de goot, nieuwe goot aanbrengen en de hele baan voorzien van een laag (je) asfalt.
Dit is, voor nu, niet de goedkoopste oplossing maar op den duur wel. Nu kan de onderlaag en goot, in principe, 40 jaar mee.

Deze oplossing kost helaas wel extra tijd. Het afrezen zal in de week van 14 augustus plaatsvinden. Voor die tijd is de goot vervangen , de buitenkant weer bestraat en zal er verder gewerkt worden aan de technische onderdelen.

Na het aanbrengen van de asfalt laag zal deze eerst gekeurd moeten worden. 2 weken later kan de toplaag erop. Nadat deze toplaag helemaal uitgehard is kunnen de lijnen erop getekend worden en worden de technische nummers afgewerkt zodat de laatste keuring plaats kan vinden. Zoals de planning nu is zal dat eind september zijn. We kunnen dus de hele zomer niet op de baan trainen. Naast de tegenvaller in de planning hebben we ook een financiële tegenvaller.  Na de aanbesteding hadden we een meevaller en zo blijven we gelukkig binnen de marge van de financiële begroting die we tijdens de algemene leden vergadering van januari 2022 besproken hebben en de ALV goedgekeurd heeft.

Zodra er meer nieuws is over de renovatie zal dat op deze website kenbaar gemaakt worden. Het staat leden van Atletics altijd vrij om te informeren naar de stand van zaken bij de commissie leden die zich bezig houden met deze renovatie.

De renovatie commissie;

Paul Van Os
Marco ten Zende
Berry Nieland

  • Deel dit bericht: