Verslag ALV

Woensdag 22 september jl. hebben we in Het Centrum onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

We hebben stilgestaan bij het afgelopen jaar, dat een stempel kreeg door corona en alle maatregelen waarmee we als club werden geconfronteerd. We hebben er als club voor gekozen om binnen de geldende regelgeving, zoveel als mogelijk de trainingen door te laten gaan. Aan het begin was alles aangepast, maar kon toch iedereen blijven sporten en fit blijven. Hierdoor is ons ledenbestand (i.t.t. andere clubs) nagenoeg gelijk gebleven.

De penningmeester heeft de financiële huishouding besproken. We hebben als club onze (financiële) zaken goed op orde en dat is door de kascontrole commissie ook zo beoordeeld.

Er viel ook nog iets te kiezen. Voorzitter Marco ten Zende was aftredend en herkiesbaar, evenals algemeen bestuurslid Jasper Hengstman. Daarnaast werd Igor ter Halle voorgesteld als nieuwe secretaris. De ALV stemde unaniem in met de benoeming van de drie bestuursleden. Astrid Gerritsen was vorig jaar al afgetreden als secretaris, maar heeft bij het ontbreken van een kandidaat, het afgelopen jaar de secretarisfunctie nog waargenomen. Daarvoor wordt ze hartelijk bedankt!

Na de pauze gaf Bas Jongejan als commissielid van het NK Cross, een presentatie over de organisatie en plannen voor het NK Cross. Er is al veel uitgedacht en de komende maanden wordt dit daadwerkelijk uitgewerkt. Het parcours zal starten bij de manege in Hellendoorn en dan door het bos gaan. Het belooft een groots en mooi evenement te worden met veel exposure.

Onze vertrouwenscontactpersonen Marlise Aarts en Berry Nieland praten de ALV bij over hun functie en de rol die zij binnen de club vervullen. De vertrouwenscontactpersonen zijn binnen de club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag. Zij zorgen ervoor dat er, indien nodig, wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseren zij het bestuur over preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen.

Er waren ook een aantal jubilarissen. Negen leden vierden hun 12,5 jarig jubileum en Jeroen Machielsen was zelfs al 25 jaar lid van Atletics. De aanwezige jubilarissen kregen allen een mooie bos bloemen.

Na een korte rondvraag werd de vergadering rond 21.30 uur afgesloten.

 

  • Deel dit bericht: