Vertrouwenspersonen


Warning: Undefined variable $post_ID in /home/atletics.nl/public_html/site/wp-content/themes/atletics/page-vervolg.php on line 27

Sport levert prachtige momenten op en is leuk om te doen! Sporten in een veilige sportomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, pesten of agressie, dat kan echt niet.

Daarom werken we bij Atletics aan preventie en hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging de eerste contactpersonen voor iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag. Hij zorgt ervoor dat er, indien nodig, wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert hij het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen.

Vertrouwenscontactpersoon: Wat houdt dat in?

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er af gaat. Als je wordt lastiggevallen. Bijvoorbeeld als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt of grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Voor seksuele intimidatie is er nooit een excuus: Het is niet oke!!

Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Bij onze vereniging is een vertrouwenscontactpersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige, prettige en vertrouwde omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten of (seksuele) intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig en vertrouwd is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, zeker als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

Blijf er niet mee rondlopen! Het direct melden hiervan kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Dit is onze vertrouwenscontactpersoon:

Mijn naam is Berry Nieland, geboren en getogen in Nijverdal. Ik ben sinds 2010 lid van Atletics en ik heb diverse vrijwilligersfuncties gehad. Onze vereniging heeft meer dan 500 leden en ik heb het gevoel dat ik ook bijna iedereen ken. Bij Atletics train ik bij de senioren/masters en richt ik mij voornamelijk op de werp nummers. Momenteel ben ik werkzaam bij de recherche in het district Twente en naast mijn werk speel ik toneel.

Ik vind het fijn om me op deze manier voor Atletics in te kunnen zetten. Niemand mag zich binnen onze club onveilig voelen. Maar als dit onverhoopt tóch het geval is, blijf er dan niet mee lopen en neem contact met ons op. Wij hebben kennis over diverse vormen van ongewenst gedrag en door ons werk weten we ook welke mogelijkheden er zijn om een probleem aan te pakken.

Vertrouwenscontactpersonen

Je kan contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen als je een melding wilt doen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je ook contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt (In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldingsplicht). Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC/NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Hoe te bereiken?

De vertrouwenscontactpersonen van Atletics, Berry Nieland staat beschikbaar voor een melding of een vermoeden van bovenstaande zaken. Deze melding kan worden gemaild: b.nieland@atletics.nl. Of bel Berry (0615467078).

Elke melding op het emailadres en per telefoon wordt vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenscontactpersoon!

 

Vertrouwenscontactpersoon /  Vertrouwenspersoon

In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenscontactpersoon en de functie van Vertrouwenspersoon door elkaar worden gehaald.

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. (In de dagelijkse communicatie wordt er vaak gesproken over vertrouwenspersoon in plaats van vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenscontactpersoon is iemand die ervoor zorgt dat meldingen volgens procedure worden behandeld en de juiste partijen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties.

Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij het NOC*NSF. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers of beschuldigden in het gehele proces; zij zijn onafhankelijk en hebben een  inhoudelijk adviserende rol. Vertrouwenspersonen kunnen door iedereen te allen tijde worden benaderd en geraadpleegd; www.NOCNSF.nl.

 

Voor meer informatie is er vanuit de vereniging ook een “protocol seksuele intimidatie” opgesteld die je hier kunt vinden.